Kleiner Sprachkurs ESPERANTO
44. Lektion

Fragewörter in Verbindung mit Präpositionen:

Fragefürwörter treten oft in Verbindung mit Verhältniswörtern auf: De kio (wovon) vi konkludas (schlussfolgerst) tion? Per kio (womit) li frapas (klopft)? Por kio (wofür) tio taŭgas? Pro kio (weshalb) vi donas al mi vangofrapon? Pri kio (worum) temas (geht es)? De kie (woher) la vento blovas? Kien (wohin) vi volas veturi per via biciklo? Aŭ per kio (womit) alia vi volas veturi? Pri kio (wonach) la kuracisto demandas vin? Laŭ kio (wonach) gustas la pudingo? La seĝo, sur kiu (worauf) mi sidas, knaras.

Weitere Kombinationen: antaŭ kio (wovor), post kio (wonach), el kio (woraus), en kio (worin), en kion (wo hinein, in was), super kio, super kion (worüber), sub kio, sub kion (worunter, unteer was), de kiam (seit wann), post kiam (nachdem) u.ä..

Dabei ist zu beachten, dass man kiu (kiun, kiuj, kiujn), verwendet, wenn es um eine bestimmte Person oder Sache geht: la domo, en kiu (worin) mi loĝas. Dagegen nimmt man kio oder kion, wenn die Person oder Sache unbestimmt ist: Pro kio (weswegen) li babiladas (plappert) tiom multe?

Den angeführten Fragefürwörtern entsprechen die hinweisenden Fürwörter: De tio (davon), per tio (damit), por tio (dafür), pri tio (darüber), de tiam (seitdem, von da ab), ktp., kaj tiel plu (und so weiter).

*****************************************************

Kaj nun bonvolu traduki:

1) "Worüber spricht er mit seinem Vater?
2) "Über sein Auto."
3) "Er hat kein Auto, sondern nur einen Trabant."
4) "Weshalb?"
5) "Darum, weil er halsstarrig ist (spitema)."
6) "Sagtest du nicht, dass er ein grünes Monster (monstro) sei?"
7) "Ja, er ist ein Esperantist mit einem großen grünen Stern auf der Brust. Aber sprechen kann er Esperanto auch jetzt noch nicht, ein echtes (vera) Krokodil eben."
8) "Was, Krokodil (krokodilo)?"
9) "Ja, so nennt man solche Esperantisten im Esperanto."

La tradukoj el la 43-a leciono:

1) "Kion fari?" Zeŭso diris: "La Dioj estas ebriaj."
2) Kaj la esperantistoj kaj la amikoj de la Goeto-societo estas membroj de la Kultura Ligo.
3) Estis tre ĝojige, ke la Eo-kurso estis aperigata en la O-reto Esperanto.
4) Iam mi renkontis ie iun, kiu al mi volis rakonti ion, kion mi jam iel aŭdis.
5) Niajn plej korajn bondezirojn je via naskiĝtago, sinjorino Katino!
6) La ŝanceliĝanto klinis sin jen maldekstren jen dekstren.
7) Mi volas manĝi nek bovaĵon nek bovidaĵon.

***