Kleiner Sprachkurs ESPERANTO
34. Lektion

Zusammenfassung grammatischer Formen

Heute geben wir eine Zusammenfassung aller grammatischen Endungen, die Ihnen schon alle bekannt sind.

-a = Adjektiv: telefona (telefonisch)
-ant- = aktives Partizip der Gegenwart: telefonanta damo
-ata = passives Partizip der Gegenwart: telefonata vorto
-as = Gegenwart des Verbes: telefonas
-e = Adverb: telefone ( wie? telefonisch, wo? am Telefon, wann? nun (jetzt)
-i = das infinite Verb: telefoni
-it- = passives Partizip: telefonita vorto
-int- = akt. Partizip Vergangenheit: telefoninta patro
-is = Vergangenheit des Verbes: telefonis
-j = Mehrzahl: nigraj telefonoj
-n = das Richtungs-n für den 4.Fall: la telefonon
-o = Substantiv: telefono
-ont- = akt. Partizip Zukunft: telefononta homo
-os = Zukunft des Verbes: lernos
-ot- = passives Partizip Zukunft: telefonota informo
-u = Befehls- oder Wunschform: telefonu
-us = Bedingungsform: telefonus

Aussprache von Abkürzungen

Im Esperanto spricht man die Wörter wie man sie spricht, und man schreibt die Wörter, wie man sie spricht. Lediglich Abkürzungen weichen von dieser Regel ab:

f-ino = fraŭlino (Fräulein)
s-ro = sinjoro
d-ro = doktoro
GDR = Germana Demokratia Respubliko (DDR)
k-do = kamarado (Kamerad)
s-ano = samideano
ekz. = ekzemple (zum Beispiel)
k.a. = kaj aliaj (und andere)
ktp. = kaj tiel plu (und so weiter)
nro = numero (Nummer)
pĝ = paĝo (Seite)
t.e. = tio estas (das heißt)
vd. = vidu (siehe)

*****************************************************

Kaj nun bonvolu traduki la vortojn:

1) vintro
2) neĝo
3) neĝero
4) floko de neĝo
5) neĝbulo
6) skio
7) skii
8) sledi
9) sketi, glitkuri
10) sketilo
11) glacio
12) glacifloro

La tradukoj el la 33-a leciono:

1) Malferminte la pordon, li iris en la ĉambron.
2) Senvokite la diablo alkuris kun sia granda kulero.
3) Parolante, skribante kaj legante Esperantogazetojn ni baldaŭ lernos uzi E-on.
4) Naskiĝtage (je mia naskiĝtago) mi ricevis Esperantosalutojn el la tuta mondo.
5) Danconte la belulino vestis sin per sia plej bona ĵinzo kaj per bluzo de la amikino.

***